Nowa książka Judith Butler w Teatrze Dramatycznym

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy i „Le Monde diplomatique – edycja polska” postanowiły stworzyć nową polityczno-artystyczną serię wydawniczą. Książka Judith Butler Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? stanowi swoisty manifest ideowy serii.

Ramy wojny to próba odpowiedzi na dzisiejszą przemoc, rasizm i coraz bardziej agresywne metody przymusu. Amerykańska filozofka przygląda się z bliska rysowanym przez media obrazom konfliktów zbrojnych. Autorka pisze o fotografiach z Abu Ghraib, torturach i poezji z Guantánamo, diabolizacji mieszkańców Strefy Gazy, a także o tym, jak zachodnie ruchy praw mniejszości wpadły w pułapkę współczesnego imperializmu. Szukając wyjścia z tej pułapki, Butler nawołuje do nowego ujęcia postawy lewicowej pod znakiem protestu i oporu względem nieuprawnionych i arbitralnych efektów podejmowanych obecnie interwencji zbrojnych.

W serii Teatru Dramatycznego ukazały się już cztery książki:Być i nie być Tomasza Platy, Inna obecność Małgorzaty Dziewulskiej, Persona Krystiana Lupy oraz Daleko od Wichrowych Wzgórz Agnieszki Drotkiewicz. Wszystkie pozycje można kupić w Teatrze Dramatycznym.

 

Judith Butler (ur. 1956) – filozofka amerykańska, profesorka literatury porównawczej i retoryki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Krytyczka wszelkiego rodzaju esencjalizmów tożsamościowych. Zajmuje się m.in. filozofią polityki, teorią performatywną i teorią płci. Książką Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity – która ukazała się w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych – zapoczątkowała nowy nurt badań społecznych – queer theory. Po polsku ukazały się m.in. Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, Żądanie Antygony: rodzina między życiem a śmiercią oraz Walczące słowa: mowa nienawiści i polityka performatywu.dostarczył infoWire.pl

Źródło Teatr Dramatyczny. Dostarczył netPR.pl

hastagi na stronie:

#nospr hotel monopol

Authors
Top