Wiadomości branżowe

W BRE przelewy 1% podatku za darmo

W BRE przelewy 1% podatku za darmo
Do końca kwietnia Klienci Private Banking BRE Banku mogą dokonywać bez opłat przelewów z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wszystkie życzliwe osoby mogą wesprzeć potrzebujących między innymi poprzez Fundację BRE Banku. Zebrane pieniądze trafią do chorych i niepełnosprawnych dzieci,

Do końca kwietnia Klienci Private Banking BRE Banku mogą dokonywać bez opłat przelewów z tytułu przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Wszystkie życzliwe osoby mogą wesprzeć potrzebujących między innymi poprzez Fundację BRE Banku. Zebrane pieniądze trafią do chorych i niepełnosprawnych dzieci, wesprą ochronę środowiska oraz projekty związane z kulturą i sztuką bądź edukacją. 

Fundacja BRE Banku została stworzona w 1994 roku. Za jej pośrednictwem BRE Bank angażuje się w rozwiązywanie problemów społecznych: prowadzi działania charytatywne, wspiera ochronę środowiska, edukację, kulturę, rozwój przedsiębiorczości , a także dotuje inne organizacje pozarządowe.

Środki przekazane zostaną m.in. na:
  • Udzielanie pomocy materialnej osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność oświatową, edukacyjną poprzez celowe dotacje pieniężne lub zakup sprzętu służącego do prowadzenia takiej działalności,
  • Organizowanie i finansowanie szkoleń służących podnoszeniu wiedzy ekonomicznej i bankowej,
  • Przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania osób utalentowanych lub wykazujących szczególne predyspozycje w interesujących Fundację dziedzinach wiedzy,
  • Wspieranie finansowe przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, tj. finansowanie akcji oświatowych, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • Finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska, czy mających na celu ochronę dóbr kultury,
  • Prowadzenie, organizowanie i popularyzowanie działalności charytatywnej,
  • Działalność innych organizacji społecznych (w tym: wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, współpracę z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi).

 Od 1994 roku Fundacja rozpatrzyła pozytywnie ponad 3000 wniosków, przeznaczając na cele statutowe ponad 9 mln zł. Tylko w 2006 roku, wsparła 520 Inicjatyw na kwotę ponad 1,3  mln zł.

Jak można pomóc?
Aby wspomóc Fundację BRE Banku w jej społecznych działaniach, należy wyliczyć 1% podatku należnego urzędowi skarbowemu i w corocznym formularzu PIT wpisać ją w rubrykę „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT – 36: rubryka 181, PIT – 37: rubryka 111), a następnie obliczoną kwotę wpłacić na rachunek Fundacji.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek Fundacji BRE Banku prowadzony w BRE Banku SA, Oddział Korporacyjny Warszawa nr 84 11401010 0000 293807 00 1001. Na przelewie należy wpisać nazwę: Fundacja BRE Banku, 00-950 Warszawa, ul. Królewska 14 z dopiskiem: „1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

Informacje o Fundacji
Nazwa: Fundacja BRE Banku
Siedziba: 00-950 Warszawa, ul. Królewska 14
Fundacja BRE Banku uzyskała status organizacji pożytku publicznego 21 grudnia 2005 roku, nr KRS 0000087634.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Das klagende Lied Mahlera w interpretacji NOSPR

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy